Katalog-saytlarga ehtiyoj

Katalog-saytlarga ehtiyoj

O’zbek tilidagi saytlar ichida katalog-saytlar kam. Yangilikka yo’naltirilgan saytlarimiz juda ko’p, ularda berilayotgan xabarlar ko’plab nusxa va shakllarda boshqa saytlarda ham beriladi. Ammo ma’lum bir yo’nalishga asoslangan, o’ziga xos ma’lumotni asosiy mavzu qilib olib, uni bitta domenda jamlashga ixtisoslashgan katalog-saytlar juda kam. Bunday saytlarning ko’payishi ko’pchiligimiz e’tibor qilmayotgan yo’nalishdagi kamyob ma’lumotlarning oson topilishiga bir turtki bo’lardi. Ushbu maqolada ma’lum yo’nalishga bag’ishlangan katalog-saytlarning tashkil etilishi xususida yozmoqchiman.

Metod Texnologiyalar
Katalog-saytlarga ehtiyoj

Оставьте комментарий