i18n va l10n – dasturni tarjima qilish

i18n va l10n – dasturni tarjima qilish

Barcha dasturlash tillarida i18n va l10n imkoniyati mavjud. Ushbu maqolada PHP, asosan WordPress muhitida tarjima imkoniyatlarini ko’rib chiqamiz. «i18n» (internationalization – xalqarolashtirish) va «l10n» (localization – lokallashtirish) atamalari ba’zan bir xil ma’noda ishlatilsa ham aslida bir oz farqli harakatlarga nisbatan qo’llaniladi. PHPda yozilgan dasturni tarjima qilish uchun yaratilgan har qanday imkoniyatlardan WordPress ham to’liq foydalana oladi. Bundan tashqari WordPress uchun faqat uning o’zigagina xos bo’lgan, alohida i18n va l10n imkoniyatlar ham bor.

Metod Texnologiyalar
i18n va l10n – dasturni tarjima qilish

Оставьте комментарий