Янги педагогик технологиялар

d18fd0bdd0b3d0b8 d0bfd0b5d0b4d0b0d0b3d0bed0b3d0b8d0ba d182d0b5d185d0bdd0bed0bbd0bed0b3d0b8d18fd0bbd0b0d180 65e771d25f851

Янги педагогик технологиялар Технология сўзи фанга 1872 йилда кириб келди. У юнонча «techne»- ҳунар, маҳорат ва «logos» эса таълимот ёки фан деган маънони беради. Қисқача «маҳорат ҳақидаги фан» маъносини англатади. Бугунги кунда айрим кишилар педагогик технология– бу фақат ахборот технологияси билан боғлиқ, ҳамда ўқитиш жараёнида қўлланиши зарур бўлган ТСО, компьютер, масофали ўқиш, ёки турли хил … Читать далее

«Ақлий хужум» методи ҳақида

d0b0d29bd0bbd0b8d0b9 d185d183d0b6d183d0bc d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b8 d2b3d0b0d29bd0b8d0b4d0b0 65e771c1894f8

«Ақлий хужум» методи ҳақида Ҳар бир ўқитувчи учун таълимда эртами-кечми «Қандай қилиб, қайси усуллар билан билим олиш жараёнида ўқувчиларни фаоллаштириш мумкин?» деган саволни ҳал қилиш зарурияти келиб чиқади. Мактабда олиб борилаётган ҳар бир дарс ёки машғулотнинг сифати ҳамда самараси устоз-мураббий фаолияти билан бевосита боғлиқдир. Бугунги кунда таълимдаги янгиланишлар жараёни педагогларга малакавий талаблар қўймоқда. Бу талаблар … Читать далее

«Аквариум» методи

d0b0d0bad0b2d0b0d180d0b8d183d0bc d0bcd0b5d182d0bed0b4d0b8 65e7719d0b28a

«Аквариум» методи Аквариум методи ўқувчи-талабаларга муаммони «Жамоа олдида» муҳокама этишни таклиф этади. Гуруҳ муаммо бўйича у ёки бу диалогни олиб боришда ишонган иштирокчини танлайди. Баъзида бу бир нечта хоҳловчилар бўлиши мумкин. Қолганлари томошабин ролида қатнашадилар. Аквариум деб номланиши ҳам шундан келиб чиққан. Бу усул ўз тенгдошларини четдан кўриш, улар қандай муомалада бўлишларини, ўзгалар фикрига қандай … Читать далее

Саволлар усули

d181d0b0d0b2d0bed0bbd0bbd0b0d180 d183d181d183d0bbd0b8 65e7715d5cfd9

Саволлар усули Албатта, саволларни ҳар куни барча таълим берувчилар берадилар, аммо бу саволлар қайси, турдаги саволлар бўлади? Бу кўпинча синфда назоратни қўлга олиш мақсадида ёки ҳаттоки ўқувчи – талабаларни камситиш учун қўлланадиган саволлар бўлиши мумкин. Бошқа кўпинча қўлланадиган саволлар – бу, «Ёпиқ» деб аталувчи саволлардир. Уларга фақат бир тўғри жавоб бўлади ва улар билимни текшириш … Читать далее

«Биламан. Билиб олдим. Билишни хоҳлайман»

d0b1d0b8d0bbd0b0d0bcd0b0d0bd d0b1d0b8d0bbd0b8d0b1 d0bed0bbd0b4d0b8d0bc d0b1d0b8d0bbd0b8d188d0bdd0b8 d185d0bed2b3d0bbd0b0d0b9d0bc 65e770ae93a51

«Биламан. Билиб олдим. Билишни хоҳлайман»       «Биламан. Билиб олдим. Билишни хоҳлайман», қисқагина БББ — интерактив услуб бўлиб, янги билим ва кўникмаларни ривожлантириш учун таълимда қўлланилади. Биринчи бўлиб ушбу услуб 1986-йилда, чикаголик профессор Донна Огл тақдимотида ишлатилган. Кейинроқ ушбу услуб таълимда фаол ишлатила бошланди. Синф ўқувчилари бешта гуруҳга бўлинади ва гуруҳлар номланади. Ёзув тахтаси … Читать далее

Таълим тизимида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш

d182d0b0d18ad0bbd0b8d0bc d182d0b8d0b7d0b8d0bcd0b8d0b4d0b0 d0b7d0b0d0bcd0bed0bdd0b0d0b2d0b8d0b9 d0b0d185d0b1d0bed180d0bed182 d182d0b5 65e7705ee3abf

Таълим тизимида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш Таълим тизимида ислоҳотларни амалга оширишда ва ривожлантиришда. Ҳукуматимиз томонидан йилига мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 10-12 фоизи сарфланди, бу давлат бюжетининг 35 фоизини ташкил этади. Ҳолбуки, жаҳон тажрибасида бу кўрсаткич 3-4 фоиздан ошмайди. Таълим тизимида йил сайин ривожланиб бораётган ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ), таълим жараёнини сифат ва мазмун жиҳатдан янада юқори … Читать далее

Бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялашда инновацион технологиялар

d0b1d0bed188d0bbd0b0d0bdd293d0b8d187 d181d0b8d0bdd184 d19ed29bd183d0b2d187d0b8d0bbd0b0d180d0b8d0bdd0b8 d182d0b0d180d0b1d0b8d18fd0bb 65e76befd1033

Бошланғич синф ўқувчиларини тарбиялашда инновацион технологиялар Бола ижтимоий муҳит таъсирида ақлий томондан ривожланиб боради. Теварак-атрофдаги кишилар билан муомала қилиш жараёнида у тилни ва у билан бирга таркиб топган тушунчалар системасини ўзлаштиради. Натижада бола тилни шунчалик эгаллаб оладики, ундан муомала воситаси сифатида эркин фойдалана оладиган бўлиб қолади. Бошланғич синф ўқувчиларига ақлий тарбия беришни тўғри ташкил этиш … Читать далее

Ўқитувчи тажрибасидан: шовқинли синфни тинчлантиришнинг ноанъананавий усуллари

d19ed29bd0b8d182d183d0b2d187d0b8 d182d0b0d0b6d180d0b8d0b1d0b0d181d0b8d0b4d0b0d0bd d188d0bed0b2d29bd0b8d0bdd0bbd0b8 d181d0b8d0bdd184 65e767a63a7a4

Ўқитувчи тажрибасидан: шовқинли синфни тинчлантиришнинг ноанъананавий усуллари Барча ўқитувчилар эртами-кечми шовқинли синфда жимликни ўрнатиш учун ўз усулларини ишлаб чиқадилар. Мақолада ўлик сукунатдан кўра самаралироқ ишлайдиган шовқин ҳақида эмас, балки дарсни ўтказишга ҳалақит берадиган, ўқитувчини тингламайдиган шовқинли синф ҳақида сўз боради. Ушбу мақолада дарсингиз жараёнида синфни бошқаришга, сизни ўқувчилар эшитишга ёрдам берадиган баъзи самарали усулларни келтирамиз. … Читать далее

Ўқитувчилар ва ўқувчилар ўртасидаги низолар нима учун келиб чиқади?

d19ed29bd0b8d182d183d0b2d187d0b8d0bbd0b0d180 d0b2d0b0 d19ed29bd183d0b2d187d0b8d0bbd0b0d180 d19ed180d182d0b0d181d0b8d0b4d0b0d0b3d0b8 65e74c2340f0f

Ўқитувчилар ва ўқувчилар ўртасидаги низолар нима учун келиб чиқади? Ўқитувчилик касбининг ўзига хослиги ўз ҳуқуқ, дунёқараш, ўз эътиқоди ва ўз индивидуал хусусиятларига эга бўлган ўқувчилар билан доимий мулоқотда бўлишга нисбатан интилишнинг кучли эканлигидир.​​​​​​​​​​​​​​ Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳар бир ўқитувчи ҳам индивидуал, ғайриоддий, ўзига хос хусусиятлар ва шахс сифатларига эгадир. Унинг шахси қанчалик ёрқин ва … Читать далее

Мактабга энди келган, ёш педагогларга тавсия: Шовқинли ва шўх синфни қандай тинчлантириш мумкин?

d0bcd0b0d0bad182d0b0d0b1d0b3d0b0 d18dd0bdd0b4d0b8 d0bad0b5d0bbd0b3d0b0d0bd d191d188 d0bfd0b5d0b4d0b0d0b3d0bed0b3d0bbd0b0d180d0b3d0b0 65e749dbea1ee

Мактабга энди келган, ёш педагогларга тавсия: Шовқинли ва шўх синфни қандай тинчлантириш мумкин? Янги ўқув йили бошланишигаям жуда оз вақт қолмоқда. Мактабга энди келган, ёш ўқитувчилар учун фойдали, керак бўладиган маслаҳатлар билан бўлишамиз… Ҳар бир ўқитувчи билиши ва ўқувчиларга айтиши керак бўлган иборалар «Бу қийин, лекин биламан, сиз қила оласиз» – бу ибора аллақачон эскирган … Читать далее